" บล๊อกเกอร์อาชานัย จิตรดี เป็นบล๊อกที่นำเสนอในสิ่งที่กระผมสนใจเท่านั้น ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ใดๆ หากแต่ทำเพื่อการศึกษาบล๊อกเกอร์ และในบางเนื้อหาที่กระผมได้นำข้อมูลจากแหล่งอื่น มาโดยมิได้บอกกล่าวกับผู้เขียนเสียก่อน กระผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย "

MSN Messenger

จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ร่วมถ่ายรูปกับอธิการบดีและคณะครูสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วันรับดอกไม้ พ่อและแม่ มาร่วมแสดงความยินดี

พ่อและแม่ มาร่วมแสดงความยินดี ที่ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

กีฬาสี ประจำปี 2553 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

ร่วมถ่ายรูปกับ สาวสวยประจำสีฟ้า .. ณ วัดเหนือ

ถ่ายรูปร่วมกับคุณแม่ เมื่อตั้งแต่ยังเด็กๆ

ณ. กรุงเทพมหานคร

คณะครูอาจารย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (สายชั้น ป.4-6)

ร่วมถ่ายรูปกับคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ที่สอนในระดับสายชั้น ป.4-6

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

License ของไมโครซอฟท์

License ของไมโครซอฟท์
License ของ Windows XP สำหรับติดตั้งบนเครื่อง (แบบไม่ใช่อัพเกรด)

1. Volume License : ที่เรียกกันว่า Corporate License สำหรับองค์กรที่มีจำนวนเครื่องมากๆ ระดับร้อยขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องทำ Product Activation ดังนั้น License นี้จึงถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้ง่าย และใช้เฉพาะ Windows XP Professional เท่านั้น สำหรับ Windows XP Home Edition จะมีเฉพาะแบบ Retail หรือ OEM License เท่านั้น

2. Retail License : ที่เรียกกันว่า Single Use License คือที่ซื้อปลีกตามร้านค้าทั่วไป License แบบนี้จะต้องทำ Product Activation ภายใน 30 วัน

3. OEM : ที่เรียกกันว่า OEM License จะติดมากับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Brand Name เช่น HP, Compaq, IBM โดยทั่วไปไม่ต้องทำ Product Activation เนื่องจากทางผู้ผลิตได้ทำมาให้แล้ว

Product Key : คือกลุ่มของรหัสตัวเลขผสมกับตัวอักษร (ตัวพิมพ์ใหญ่) ขนาดห้าหลักเรียงต่อกัน เป็นจำนวนห้ากลุ่ม แต่ละกลุ่มจะคั่นด้วยเครื่องหมาย "-" ใช้สำหรับตอนติดตั้ง Windows XP ใหม่ (เช่น 434HR-1GHTU-W15HU-D4MDN-L4M3R ) Product Key แต่ละตัวจะไม่ซ้ำกัน จะถือเป็นเสมือน License ของตัว Windows XP นั่นเอง

Product ID : ตัวเลขที่สร้างหรือได้จากการนำเอา Product Key มาผ่านกรรมวิธีการคำนวณบางอย่าง (เช่น 55274-644-6845946-23867) เป็นต้น

คนที่รู้วิธีการที่ทางไมโครซอฟท์ใช้ในการสร้าง Product Key พร้อมกับได้เขียนโปรแกรมสำเร็จรูป ที่เรียกว่า Key Generator (KeyGen) ไว้ให้บรรดาพวกนิยมซอฟต์แวร์เถื่อน สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ Product Key ชุดที่ได้จาก KeyGen ตัวนี้ถือเป็น Product Key ที่สามารถใช้งานได้จริง ที่แม้แต่ทางไมโครซอฟท์เองก็ยังจำแนกแทบไม่ออกว่ามันถูกออกโดยทางบริษัทไมโครซอ­ฟท์โดยถูกต้องเองหรือเปล่า

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ใบความรู้ เรื่อง ผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้เกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

          จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่ต่างไปจากจดหมายทั่ว  ๆ ไป คือ จะต้องมีผู้ให้บริการ ซึ่งเปรียบเทียบแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์นี่เอง เป็นผู้จัดการส่งหรือรับจดหมายให้เรา ผู้ใช้งานจะต้องมีที่อยู่ของตนเองกับผู้ให้บริการนั้น ๆ ซึ่งสามารถขอได้ บางที่อาจจะมีค่าบริการ แต่สำหรับของไทยมีฟรีหลายที่ การขอที่อยู่ส่วนใหญ่มักเรียกกันว่า อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อีเมล์ (E-mail) เพื่อใช้ในการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบชื่อ Email Address     yourname@gmail.com
1.       yourname คือ ชื่อของนักเรียน สามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ (แต่ต้องไม่ซ้ำกับของคนอื่น)
2.       เครื่องหมาย "@" สำหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name
3.       gmail.com คือ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name
ชนิดของการรับส่ง E-mail
1. รับส่งโดยใช้โปรแกรม E-mail โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora 222 
 2. รับส่งโดยผ่าน
Web site เช่น www.yahoo.com, www.gmail.com
 3. รับส่งโดยผ่าน
Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น
             การรับส่ง E-mail แบบที่ 1 ตามปกติจะต้องมีการกำหนด Configuration
      เพื่อกำหนด Incoming Mail และ Outgoing Mail Server ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการ check mail เนื่องจากบางคนไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง หรือบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อย ๆ ทำให้ไม่ค่อยสะดวก ดังนั้น แบบที่ 2 คือ check email ผ่าน Web site จึงมีผู้นิยมมากที่สุดในโลก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องกำหนด Configuration อะไรทั้งสิ้น แค่เพียงสมัครเป็นสมาชิกกับ Web site ที่ให้บริการ แค่จำชื่อ User และ Password เท่านั้น ก็สามารถจะตรวจสอบ E-mail ได้จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก...


ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ Email 
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.thaimail.com
www.yahoo.com

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มาทำความรู้จัก โปรแกรม Microsoft Excel กันเถอะ

1. แถบแสดงชื่อเรื่อง (Title Bar) แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อแฟ้มที่กำลังใช้งานอยู่
2. เมนูควบคุม (Control Menu) ใช้สำหรับควบคุมขนาดของหน้าต่างโปรแกรม
3. แถบเมนู (Menu Bar) แสดงรายการคำสั่งหลักที่อยู่ในรูปแบบของเมนู คลิกเมื่อต้องการใช้
4. แถบเครื่องมือ (Toolbars) เก็บคำสั่งที่ใช้บ่อย ๆ ในรูปของปุ่มเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
5. Formula Bar ใช้สำหรับป้อนและแสดงชื่อเซลล์ ข้อมูล สูตร และฟังก์ชั่น ในส่วนที่เลือก
6. Column Name ใช้แสดงชื่อของคอลัมน์ในเวิร์กชีต ใน 1 เวิร์กชีต มีทั้งหมด 256 คอลัมน์
7. Row Number ใช้แสดงหมายเลขของแถวในเวิร์กชีต 1 เวิร์กชีต มี 65,536 แถว
8. แถบเลื่อน (Scroll Bar) ใช้สำหรับเลื่อนดูหน้าเอกสารที่ไม่สามารถแสดงได้ในหน้าเดียว
    ซึ่งสามารถเลื่อนได้ทั้งบน ล่าง ซ้าย ขวา
9. Status Bar แสดงสถานะการทำงานของโปรแกรม Excel
10. Sheet Tab หรือป้ายชื่อ เป็นส่วนที่ใช้บอกชื่อของเวิร์กชีตต่าง ๆ ที่อยู่ในเวิร์กบุ๊ก

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Power Point คือ อะไร

โปรแกรม Microsoft Powerpoint คืออะไร
  1. Microsoft Powerpoint อีกโปรแกรมหนึ่งของชุด Microsoft Office โปรแกรม Powerpoint นี้ใช้สำหรับการทำพรีเซ็นเทชั่น หรือการนำเสนอข้อมูล สินค้าและบริการ โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่งในการทำ presentation เนื่องจากการใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถทำพรีเซ็นเทชั่นในระดับ Professional ได้ รวมทั้งเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ก็มีการเครื่องมือช่วยเหลือต่าง ๆ ในการสร้างพรีเซ็นเทชั่นให้อีกมากมาย
  2. สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะเน้นพัฒนาให้มีความสามารถด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะการผสมผสานโปรแกรมในชุด Office ให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งกำลังหัดใช้ หรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ลองศึกษาจากหัวข้อด้านล่างนี้ได้เลยครับ...
  3. เพื่อน ๆ ที่ต้องการเรียน Microsoft Powerpoint ให้ได้ผล ควรเปิดโปรแกรม Ms Powerpoint  และปฏิบัติตามขั้นตอนไปด้วย จะทำให้มีความเข้าใจดีขึ้น และเป็นการสร้างทักษะการใช้โปรแกรมไปในตัว

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การแบ่งกลุ่มเว็บ

อินเทอร์เน็ตมีกำเนิดมาจากเครือข่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อโดเมนระดับบนสุดในยุคแรก จึงมีกลุ่มเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ ๖ กลุ่มด้วยกัน เมื่ออินเทอร์เน็ตขยายตัวออกไปทั่วโลกจึงต้องมีการจัดสรรชื่อโดเมนให้แต่ละประเทศ การกำหนดชื่อโดเมนระดับบนสุดประจำประเทศใช้อักขระย่อสองตัว. Organization Domains เป็ดโดเมนเนมระดับสูงสุดซึ่งแสดงถึงองค์การ หรือหน่วยงาน

ชื่อโดเมน
ความหมาย
com
เป็นเครือข่ายองค์การเอกชน
edu
เป็นเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
gov
เป็นเครือข่ายงานภาครัฐบาล
mil
เป็นเครือข่ายงานทางทหาร
net
เป็นเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
org
เป็นเครือข่ายองค์การที่มิได้มุ่งหวังผลกำไร


. Geographical Domains เป็นโดเมนเนมระดับสูงสุดแบ่งตามลักษณะ
ภูมิศาสตร์หรือแบ่งตามประเทศ
ชื่อโดเมน
ความหมาย
fr
ฝรั่งเศส
gr
กรีก
hk
ฮ่องกง
id
อินโดนีเซีย
it
อิตาลี
jp
ญี่ปุ่น
kr
เกาหลีใต้
lk
ศรีลังกา
nz
นิวซีแลนด์
th
ไทย
uk
สหราชอาณาจักร  (อังกฤษ)
us
สหรัฐอเมริกา


โดเมนเนมในประเทศไทย

    ในประเทศไทยใช้ .th เป็นโดเมนประจำประเทศ โดยมีโดเมนย่อย ๕ โดเมนได้แก่
โดเมน
กลุ่ม
or
องค์กรไม่แสวงผลกำไร
ac
สถาบันการศึกษา
go
หน่ายงานราชการ
co
หน่วยงานภาคเอกชน
net
องค์การให้บริการเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ความหมายของอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทั่วโลก โดยใช้มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลที่เป็นโปรโตคอล (Protocol) เดียวกัน โปรโตคอลที่ใช้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่าทีซีพี/ไอพี (TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทางตามความต้องการโดยไม่กำหนดตายตัว และไม่จำเป็นต้องทำการติดต่อไปตามเส้นทางโดยตรงแต่อาจจะผ่านจุดเชื่อมต่ออื่น ๆ หรือเลือกไปเส้นทางอื่นได้หลายเส้นทาง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บางครั้งเรียกว่าการติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติหรือการติดต่อสื่อสารแบบไร้ขอบเขต (Cyberspace) ซึ่งรู้จักในนามของโลกไซเบอร์สเปรช

ประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต


อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยองค์กรทางทหารของสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า ยู.เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท์ ( U.S. Defence Department ) เป็นผู้คิดค้นระบบขึ้นมา มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้มีระบบเครือข่ายที่ไม่มีวันตายแม้จะมีสงคราม ระบบการสื่อสารถูกทำลาย หรือตัดขาด แต่ระบบเครือข่ายแบบนี้ยังทำงานได้ซึ่งระบบดังกล่าวจะใช้วิธีการส่งข้อมูลในรูปของคลื่นไมโครเวฟ ฝ่ายวิจัยขององค์กรจึงได้จัดตั้งระบบเน็ตเวริ์กขึ้นมา เรียกว่า ARPAnet ย่อมาจากคำว่า Advance Research Project Agency net ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมในหมู่ของหน่วยงานทหาร องค์กร รัฐบาล และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นอย่างมาก

           การเชื่อมต่อในภาพแรกแบบเดิม ถ้าระบบเครือข่ายถูกตัดขาด ระบบก็จะเสียหายและทำให้การเชื่อมต่อขาดออกจากกัน แต่ในเครือข่ายแบบใหม่ แม้ว่าระบบเครือข่ายหนึ่งถูกตัดขาด เครือข่ายก็ยังดำเนินไปได้ไม่เสียหาย เพราะโดยตัวระบบก็หาช่องทางอื่นเชื่อมโยงกันจนได้ในระยะแรก เมื่อ ARPA net ประสบความสำเร็จ ก็มีองค์กรมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความสนใจเข้ามาร่วมในโครงข่ายมากขึ้น โดยเน้นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Mail ) ระหว่างกันเป็นหลัก ต่อมาก็ได้ขยายการบริการไปถึงการส่งแฟ้มข้อมูลข่าวสารและส่งข่าวสารความรู้ทั่วไป แต่ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ เน้นการให้บริการด้านวิชาการเป็นหลัก ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ คนทั่วไปเริ่มสนใจอินเทอร์เน็ตมากขึ้น มีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเชิงพาณิชย์ มีการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต บริษัท ห้างร้านต่างๆ ก็เข้าร่วมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

                 ประเทศไทยได้เริ่มติดต่อกับอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ในลักษณะการใช้บริการจดหมายเล็กทรอนิกส์แบบแลกเปลี่ยนถุงเมล์เป็นครั้งแรก โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ( Prince of Songkla University ) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบันเอไอที ( AIT ) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย ( โครงการ IDP ) ซึ่งเป็นการติดต่อเชื่อมโยงโดยสายโทรศัพท์ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ยื่นขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ต Sritrang.psu.th ซึ่งนับเป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๔ บริษัท DEC ( Thailand ) จำกัดได้ขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ภายในของบริษัท โดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตเป็น dect.co.th โดยที่คำ “th” เป็นส่วนที่เรียกว่า โดเมน                (Domain) ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงโซนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยย่อมาจากคำว่า Thailand


            กล่าวได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว ๙๖๐๐ บิตต่อวินาที จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตที่บริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี ( UUNET Technologies ) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปีเดียวกัน ได้มีหน่วยงานที่เชื่อมต่อแบบออนไลน์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT )มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ โดยเรียกเครือข่ายนี้ว่าเครือข่าย ไทยเน็ต” ( THAInet ) ซึ่งนับเป็นเครือข่ายที่มี เกตเวย์ “ ( Gateway ) หรือประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ปัจจุบันได้มีผู้รู้จักและใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น มีอัตราการเติบโตมากกว่า ๑๐๐ % สมาชิกของอินเทอร์เน็ตขยายจากอาจารย์และนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปสู่ประชาชนทั่วไป


เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More