" บล๊อกเกอร์อาชานัย จิตรดี เป็นบล๊อกที่นำเสนอในสิ่งที่กระผมสนใจเท่านั้น ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ใดๆ หากแต่ทำเพื่อการศึกษาบล๊อกเกอร์ และในบางเนื้อหาที่กระผมได้นำข้อมูลจากแหล่งอื่น มาโดยมิได้บอกกล่าวกับผู้เขียนเสียก่อน กระผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย "

MSN Messenger

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คำให้พรโบราณ

คำให้พรโบราณ

        ศุกร์เสาร์ ซ้ำพร้อมพ่ำสวัสดี เงินคำมีบ่ไฮ่ขอให่ลูกหลานได่ เป็นใหญ่ในชมพู ขอให้ลูกหลานได่ เป็นครูสอนโลก ขอให้พ้นในโอภะสงสาร ขอให้ถึงมีละพานเป็นที่แล้ว ขอให้ม๋มจากทุกข์ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป 
         นอนหลับให้เจ้าใด่เงินหมื่น นอนตื่นให้เจ้าใด่เงินแสน แบมือให้ได่แก้วมณีโชค โรคฮ้ายอย่ามาพาน มารฮ้ายอย่ามาผ่า 
        นอนหลับให้ได่เงินหมื่น นอนตื่นให้ได๋เงินแสน แบมือให้ได่เงินล้าน ให่ล่ำให่รวย ให่ถูกหวยล๊อตเตอลี่รางวัลที่หนึ่ง 
        ถ้าเจ้าไปทางใต้ให้มีผู้ฮับเฮื้อ ถ้าเจ้าไปทางเหนือให้มีผู้ฮับฮาบ อาบน้ำให่มีคนฮุกเฮื้อสีไค ขึ้นกระไดให้มีคนซูก้นให้เจ้าสุขยิ่งล้ำพร้อมพร่ำทั้งกายใจ อันว่าโลกโภยภัยอย่าได้มีมาต้อง อย่าใด่หมองใจเศร้ามโนนัย ให้ใสซื่น นอนหลับได้ตื่นขึ้นให่ลึงลื่นสุๆ ยาม
ขอให่อายุวรรณะ สุขะ พละ ขอให้อายุวรรณโณ สุขัง พลัง สาธุๆๆ

หมายเหตุ * คนขี้ไฮ่ หมายถึง คนทุกข์คนจน
ข้อมูลจาก : ยายทุมมี  หลักด่าน

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More