" บล๊อกเกอร์อาชานัย จิตรดี เป็นบล๊อกที่นำเสนอในสิ่งที่กระผมสนใจเท่านั้น ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ใดๆ หากแต่ทำเพื่อการศึกษาบล๊อกเกอร์ และในบางเนื้อหาที่กระผมได้นำข้อมูลจากแหล่งอื่น มาโดยมิได้บอกกล่าวกับผู้เขียนเสียก่อน กระผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย "

MSN Messenger

สำหรับ ป.4

คำถาม เรื่องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
1. ใครคือบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ ?
2. ใครเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแอ็บเปิ้ล ?
3. ใครเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกูเกิ้ล ?
4. ใครเป็นผู้คิดค้นเฟสบุ๊ค ?
5. ใครเป็นผู้กำหนดมาตราฐานรหัสแอสกี ?

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More